GEO

სათემო აქტივიზმის სასწავლო პროგრამა (CAT) – განხორცილეებული ინიციატივები

სათემო აქტივიზმის სასწავლო პროგრამის (CAT)  ფარგლებში  საგრანტო კონკურსის შედეგად  სულ განხორციელდა CAT-ის კურსდამთავრებულების 7 ინიციატივა. პლატფორმა სალამი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში პლატფორმა სალამმა განახორციელა ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავდა ადგილობრივი ახალგაზრდების (მცხოვრები ბოლნისის, დმანისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტში) გაძლიერებას და მათ დაინტერესებას ჩაერთონ პლატფორმის აქტიობებში. პროექტის ფარგლებში სალამმა ჩაატარა 3 დღიანი ტრენინგი „შენი…

Read More

პოლიტიკური ინოვაციების და სათემო ორგანიზაციების როლი დემოკრატიის მშენებლობაში

Stanford Social Innovation Review-ის რამდენიმე სტატიის ადაპტირებული, რეფერატული მიმოხილვა. სტატიები ეხება სოციალური ცვლილებებისა და დემოკრატიული მმართველობის პროცესში პოლიტიკური ინოვაციებისა და სათემო ორგანიზაციების საკითხს. იხილეთ სრული მასალა >>

Read More

სათემო აქტივიზმის სასწავლო პროგრამის (CAT) ფარგლებში საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსდა CAT-ის კურსდამთავრებულების 7 ინიციატივა

სათემო აქტივიზმის სასწავლო პროგრამის (CAT)  ფარგლებში  საგრანტო კონკურსის შედეგად  დაფინანსდა CAT-ის კურსდამთავრებულების 7 ინიციატივა:პლატფორმა სალამი - ინიციატივა „შენს აქტივობას მნიშვნებლობა აქვს“ მიზნად ისახავს ბოლნისის, დმანისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები დაინტერესებული ახალგაზრდების გაძლიერებას და პლატფორმა სალამში მათი ჩართულობის ხელშეწყობას;ახალი აზროვნების ინსტიტუტი - ინიციატივა უზრუნველყოფს ორგანიზაციის სტრატეგიის შემუშავებას, აქტიური წევრების გადამზადებას და…

Read More

სამოქალაქო საზოგადოების როლი – საუნივერსიტეტო კურსის დამხმარე სასწავლო რესურსი

სამოქალაქო საზოგადოების როლი საუნივერსიტეტო კურსის დამხმარე სასწავლო რესურსი სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები და მაგალითები სამოქალაქო საზოგადოების როლის შესახებ სწავლა-სწავლების პროცესის მხარდასაჭერად. ასევე კრებული  ხელს შეუწყობს დაინტერესებულ პირებს სოციალური აქტივიზმისათვის მნიშვნელოვანი კომპეტენციების განვითარებაშიც. სახელმძღვანელო მომზადდა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ შემუშავებული სამოქალაქო საზოგადოების როლის შესახებ საუნივერსიტეტო კურსის დამხმარე მეთოდურ რესურსად. აღნიშნული…

Read More

„სამოქალაქო საზოგადოების როლი” – კრებული

კრებული აერთიანებს კრიტიკულ მიმოხილვას და სასწავლო მაგალითებს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის მდგომარეობის შესახებ სხვადასხვა ქვეყანაში. იგი საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ მკითხველს უკეთ გაიაზროს სხვადასხვა ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოებებს შორის არსებული მსგავსება და განსხვავება, საერთო გამოწვევები და სპეციფიკური თავისებურებები, განსაკუთრებით კოვიდ-პანდემიის პირობებში. კრებულის მეორე ნაწილი შერჩეულია სახელმძღვანელოდან „შესავალი სოციოლოგიაში“, რომელიც ეკუთვნის ტონია კონერლისა…

Read More

კამპანია ირანის დისკრიმინაციული კანონმდებლობის შეცვლისთვის

კამპანია ირანის დისკრიმინაციული კანონმდებლობის შეცვლისთვის წინამდებარე მიმოხილვა მომზადდა მარიამ მირზას ავტორობით კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრისთვის (CTC). წინამდებარე ქეისი მიმოიხილავს 2006 წელს ირანელი ფემინისტების მიერ დაწყებულ კამპანიას სახელწოდებით „მილიონი ხელმოწერა დისკრიმინაციული კანონმდებლობის გასაუქმებლად“. კამპანიის უმთავრესი მიზანი გახლდათ ქალებისთვის თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფა. ამისთვის, კამპანიის ავტორებმა წამოიწყეს ირანის მილიონი მოქალაქის ხელმოწერის შეგროვება სასურველი…

Read More

სათემო მუშაობა და სათემო მენტორინგი

სათემო მუშაობის და  სათემო მენტორინგის სახელმძღვანელო არის კომპლექსური და მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსი სათემო ორგანიზაციებისა და თემთან მომუშავე პრაქტიკოსებისთვის. სახელმძღვანელო აერთიანებს შინაარსის ფართო სპექტრს, სათემო მუშაობის თეორიული საფუძვლებიდან, პრაქტიკული, კონკრეტული საგანმანათლებლო მეთოდების ეტაპობრივ აღწერამდე. სახელმძღვანელოს მთავარი მიზანია მენტორინგის სათემო მუშაობასთან დაკავშირება და სათემო მენტორების, როგორც სათემო მუშაობის პრაქტიკოსების წარმოჩენა, რომლებიც გამოიყენებენ…

Read More

სიახლეები

Read More

“სათემო აქტივიზმის ტრენინგი” – კონკურსის განაცხადი

 განაცხადების მიღება სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობის შესახებსამოქალაქო აქტივიზმში ჩართული პირებისათვისსათემო აქტივიზმის ტრენინგი (CAT)შერეული სასწავლო პროგრამა (ონლაინ კურსი და პირისპირ ტრენინგი ფიზიკურ სივრცეში)ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აცხადებს კონკურსს სასწავლო პროგრამის „სათემო აქტივიზმის ტრენინგი“-ს მონაწილეების მიღებაზე. სასწავლო პროგრამა…

Read More

სამოქალაქო მობილიზაციისა და აქტივიზმის მიდგომების შესახებ

წარმოგიდგენთ Stanford Social Innovation Review-ს 2021 წლის შემოდგომის გამოცემაში გამოქვეყნებული სამოქალაქო მობილიზაციისა და აქტივიზმის თემაზე ჩატარებული რამდენიმე კვლევის შედეგების მოკლე მიმოხილვების ადაპტირებულ თარგმანს.Stanford Social Innovation Review არის სტენფორდის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის კურსდამთავრებულების მიერ 2003 წელს შექმნილი გამოცემა (https://ssir.org/), რომელიც მოიცავს გლობალური სოციალური პრობლემების საკითხებსა და მათი გადაჭრის გზებს. გამოცემის მიზანია,…

Read More